Kas ir eneagramma?

Kas ir eneagramma? Eneagramma (no grieķu valodas “ennea” – deviņi un “gram” – modelis, līnija) ir mācība par deviņiem personību tipiem jeb eneatipiem, kas apraksta katra tipa iekšējo (slēpto, neapzināto) motivāciju un tam piemītošos uzvedības un domāšanas modeļus.  “[..] eneagramma kalpo kā starpkultūru un starpreliģiju dialogs” (Rors un Eberts, 2012: 10). Atšķirībā no citām tipoloģijām, […]

Eneatipu raksturojums

Kas ir eneagramma? Eneagramma (no grieķu valodas “ennea” – deviņi un “gram” – modelis, līnija) ir mācība par deviņiem personību tipiem jeb eneatipiem, kas apraksta katra tipa iekšējo (slēpto, neapzināto) motivāciju un tam piemītošos uzvedības un domāšanas modeļus.   Tālāk tekstā piedāvāts īss katra tipa raksturojums, kas palīdzēs gūt pirmo priekšstatu par savu tipu tiem, […]

Loading