Par mani

Mani sauc Agnese Poikāne-Pučoka.

Esmu socioloģe, starpkultūru attiecību speciāliste un koučs darbā ar ģimenes jautājumiem.

Manas profesionālās intereses:

 • ģimenes socioloģija un psiholoģija
 • kultūru dialogs etniski jauktās ģimenēs
 • ģimenes mītu un dzimtas pieredzes analīze
 • klīniskā socioloģija

Manas stiprās puses:

 • izteikta sistēmiskā un analītiskā domāšana
 • prasme uz jebkuru situāciju paskatīties objektīvi, bez sakāpinātām emocijām
 • prasme klausīties un sadzirdēt
 • prasme iedvesmot izaugsmei.
Personīgās izaugsmes trenere, koučings, eneagramma, starpkultūru attiecību speciāliste

Ģimenes institūta pētīšanai apzināti pievērsos 2008. gadā, kad uzsāku savas socioloģijas studijas. Kopš tā laika ģimenes analīzei esmu izmantojusi dažādu zinātņu, tai skaitā socioloģijas, psiholoģijas, starpkultūru attiecību, antropoloģijas u.c., teorētiskos un praktiskos instrumentus.  

Kopš 2011. gada savu sabiedrisko un profesionālo darbību saistu ar kultūru ziņā daudzveidīgu vidi – esmu izgājusi profesionālo praksi un guvusi darba pieredzi vācu, poļu un latgaliešu biedrībās Daugavpilī, esmu bijusi mentore brīvprātīgajiem no Vācijas, esmu darbojusies kā sabiedriskais palīgs Valsts valodas centrā, kā arī esmu guvusi starptautisku darba pieredzi, strādājot Latvijas vēstniecībā Baltkrievijā.

Likumsakarīgi, ka arī savu koučinga praksi pamatā saistu ar starpkultūru attiecību jautājumiem un jautājumiem, kas skar ģimenes institūtu. Īpašu gandarījumu gūstu, strādājot ar etniski jauktām ģimenēm, jo tā ir iespēja situāciju vienlaicīgi skatīt gan ģimenes kā sistēmas, gan starpkultūru attiecību griezumā.

Te arī jāatzīmē, ka esmu precējusies ar Baltkrievijas pilsoni un kopš 2014. gada dzīvoju Minskā, tāpēc ļoti labi saprotu tos klientus, kuri veido attiecības ar citas kultūras pārstāvi, uztur attiecības no attāluma vai uzsāk dzīvi citā valstī.

Brīvajā laikā lasu, ceļoju, eju pārgājienos un atbalstu bezatkritumu dzīvesveida kustības, par ko plašāk rakstu savā dzīvesstila blogā.

Izglītība:

 • Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē ar uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju (Biznesa augstskola “Turība”, 2017).

Maģistra darba tēma: “Publiskie iepirkumi Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.”

 • Profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās ar starpkultūru attiecību menedžera kvalifikāciju (Daugavpils Universitāte, 2013).

Maģistra darba tēma: “Kultūru dialogs etniski jauktajās ģimenēs Daugavpilī.”

 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā (Daugavpils Universitāte, 2011).

Bakalaura darba tēma: “Daugavpils Universitātes studentu un Daugavpils vidusskolēnu attieksme pret tradicionālo ģimenes modeli un netradicionālām pāru kopdzīves formām.”

Kvalifikācijas paaugstināšana:

 • Starptautiskās kouču un treneru apmācību programmas dalībniece (Holistiskā koučinga centrs “Новая реальность” & ICTA, 2018-2019)
 • Eneagrammas praktiķe (Vektor Rosta & ICTA, 2018).

Diplomi un sertifikāti:

Strādāju tiešsaistē (Skype, WhatsApp, Telegram).

Darba valodas: latviešu, krievu.

Facebook | Instagram | Dzīvesstila blogs

Loading