Par mani

Mani sauc Agnese Poikāne-Pučoka.

Esmu klīniskā socioloģe, personīgās izaugsmes konsultante un koučs.

Savu profesionālo, sabiedrisko un zinātnisko darbību veltu cilvēku savstarpējo attiecību izpētei un konfliktu vadībai starppersonu, starpgrupu un starpkultūru līmenī.

Manas stiprās puses:

 • izteikta sistēmiskā un analītiskā domāšana
 • prasme klausīties un sadzirdēt
 • prasme uz jebkuru konfliktsituāciju paskatīties “no malas”, t.i., objektīvi un bez sakāpinātām emocijām.

Manas profesionālās intereses:

 • personību tipi un eneagramma
 • personīgās izaugsmes tehnikas
 • konfliktu vadība
 • ģimenes socioloģija, genogramma un ģimenes psiholoģija.

Ģimenes institūta un ģimenes kā mazas sociālās grupas pētīšanai pievērsos 2008. gadā, kad uzsāku savas socioloģijas studijas. Kopš tā laika ģimenes analīzei esmu izmantojusi dažādu zinātņu, tai skaitā socioloģijas, psiholoģijas, starpkultūru attiecību, antropoloģijas u.c., teorētiskos un praktiskos instrumentus.

No 2018. gada vadu individuālās koučinga sesijas (Skype, WhatsApp, Telegram) un darbojos kā ārštata koučs un konsultante uzņēmumos.

Uzņēmumiem, skolām un valsts iestādēm piedāvāju šādas sadarbības formas:

 • dalība projektos
 • konsultācijas un lekcijas
 • informatīvo un analītisko rakstu sagatavošana
 • grupas mikroklimata izpēte un konfliktu vadība (klasē, darba kolektīvā) – klātienē.

Darba valodas: latviešu, krievu.

Izglītība:

 • Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē ar uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju (Biznesa augstskola “Turība”, 2017)
 • Profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās ar starpkultūru attiecību menedžera kvalifikāciju (Daugavpils Universitāte, 2013)
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā (Daugavpils Universitāte, 2011).

Tālākizglītība:

 • Holistiskais koučs (136 stundas, Holistiskā koučinga centrs “Новая реальность” & ICTA, 2018-2019)
 • Eneagrammas praktiķe (50 stundas, Vektor Rosta & ICTA, 2018).

Diplomi un sertifikāti:

Instagram | Facebook