Koučings

Koučings ir psiholoģiskā atbalsta un sadarbības forma starp klientu un personīgās izaugsmes treneri (kouču), kas vērsta uz to, lai palīdzētu klientam sasniegt viņa mērķus personīgajā un/vai profesionālajā dzīvē. Vairāk par koučingu var izlasīt te.

Piedāvāju koučinga pakalpojumus trīs virzienos, kas cieši saistīti ar manu akadēmisko, profesionālo un personīgo pieredzi:

Kā koučs darbā ar ģimenes jautājumiem es:

  • palīdzu klientam viņa individuālos mērķus ieraudzīt kopsakarā ar pāra/ģimenes mērķiem
  • palīdzu efektīvāk sasniegt ģimenes kopējos mērķus
  • izmantojot eneagrammas zināšanas, palīdzu klientam labāk izprast savu partneri un/vai bērnus, viņu domāšanas modeļus un uzvedības paternus
  • palīdzu ieraudzīt likumsakarības un ierobežojošos faktorus dzimtas pieredzē, kas traucē efektīvi sasniegt izvirzītos mērķus
  • palīdzu uz jebkuru konfliktsituāciju paraudzīties no malas – neitrāli, objektīvi un bez sakāpinātām emocijām
  • ticu, ka dzīve pēc šķiršanās nebeidzas!

Koučinga sesijas notiek online (Skype, WhatsApp, Telegram).

Darba valodas: latviešu, krievu.

Pieteikties koučinga sesijai (23 EUR / 60 minūtes):

Loading