Genogramma

Kas ir genogramma?

Genogramma ir shematisks un vismaz 3 paaudzes aptverošs ģimenes sistēmas un tajā valdošo attiecību attēlojums.

Tās mērķis ir parādīt, kā noteikti dzimtas notikumi (nāves, slimības, šķiršanās, pārcelšanās uz citu valsti, profesionālie panākumi, atkarības, ģimenes noslēpumi utt.), uzvedības paraugi un savstarpējo attiecību modeļi tiek nodoti no paaudzes uz paaudzi, tādējādi ietekmējot indivīda rīcību, attiecību pieredzi, profesionālo realizāciju un dzīves kvalitāti šeit un tagad.

Genogramma kā personīgās izaugsmes rīks

Genogramma kā personīgās izaugsmes rīks paceļ indivīdu jaunā pašizpratnes līmenī, sniedzot viņam izpratni un jaunas atklāsmes par attiecībām un uzvedības scenārijiem, kas atkārtojas no paaudzes paaudzē, kā arī palīdz rast risinājumus, kā pārvarēt, mainīt vai pieņemt šos pagātnes nospiedumus.  

Mans kā kouča uzdevums ir palīdzēt klientam izprast viņa dzimtas vēsturi, ieraudzīt izaugsmi ierobežojošos faktorus, kā arī vērst uzmanību uz tiem bagātinošajiem resursiem viņa dzimtas vēsturē, kas var palīdzēt pārvarēt dažādas grūtības vai krīzes nākotnē.

Īpaši efektīva genogrammas metode ir tajos gadījumos, kad šķiet, ka esat izmēģinājis “visu”, bet izvirzīto mērķi vai vēlamo dzīves kvalitātes līmeni tā arī neizdodas sasniegt. Tad ir vērts uz situāciju paskatīties daudz plašākā griezumā!

Kā norit genogrammas konsultācija?

  • mēs vienojamies par konsultācijas datumu un laiku;
  • pirms konsultācijas jūs man atsūtāt shematisku sava dzimtas koka uzmetumu (jūs, jūsu brāļi/māsas, vecāki un vecvecāki) un jautājumu, kuru jūs gribat analizēt ar genogrammas metodes palīdzību
  • online konsultācijas laikā mēs detalizēti analizējam attiecības un uzvedības modeļus jūsu dzimtas vēsturē, ņemot vērā jūsu jautājuma specifiku
  • 1 dienas laikā pēc sesijas savā e-pastā jūs saņemsiet detalizētu sesijas pārskatu un genogrammas modeli, kā arī rekomendācijas tālākajam darbam
  • ja nepieciešams, vienojamies par nākamās genogrammas konsultācijas vai koučinga sesijas datumu un laiku.

Pieteikties genogrammas konsultācijai (28 EUR / 1,5 stunda):


Loading