Eneagramma

Eneagramma ir mācība par deviņiem personību tipiem, kas apraksta katra tipa iekšējo (slēpto, neapzināto) motivāciju un tam piemītošos uzvedības un domāšanas modeļus.

Eneagramma ir spēcīgs personīgās izaugsmes rīks, ar kura palīdzību mēs varam:  

  • apzināties, izprast un pieņemt savu dziļāko būtību;
  • izkristalizēt savas stiprās un vājās puses,
  • būtiski uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem (ģimenē, darbā);
  • uzzināt iespējamos personiskās izaugsmes ceļus;
  • izprast savus un līdzcilvēku domāšanas un uzvedības paternus (Kāpēc es tik asi reaģēju? Kāpēc man ir tik grūti saprasties ar šo cilvēku?);
  • izvēlēties savam eneatipam vispiemērotāko un harmoniskāko dzīvesveidu vai profesiju u.tml.

Kad vērsties pie eneagrammas speciālista?

  • ja atpazīsti sevi vairāku tipu aprakstos un gribi precizēt savu tipu;
  • ja atpazīsti sevi visu deviņu tipu aprakstos;
  • ja zini savu tipu, bet gribi saņemt ieteikumus tālākai personības attīstībai;
  • ja neko nezini par eneagrammu, bet esi ieinteresēts personīgajā izaugsmē.

Ar īsu katra tipa raksturojumu var iepazīties šeit. 

NB! Neviens eneagrammas speciālists vai treneris nekad nespēs ar 100% garantiju noteikt Tavu tipu Tavā vietā. Savu tipu vari noteikt tikai Tu pats!

Trenera uzdevums ir palīdzēt Tev un būt Tavam sabiedrotajam šajā ceļā, uzdodot jautājumus un vērojot Tevi “no malas”, jo tieši žestos, mīmikā, reakcijā u.tml. niansēs visbiežāk atklājas Tavs patiesais tips.

Eneagrammas konsultācija: 23 EUR, 1 stunda.

Pieteikties konsultācijai:

Loading